Du godtar at du har tilgang til og bruk av dette nettstedet på eget ansvar. Informasjonen på dette nettstedet kan ikke og kan ikke benyttes for råd av noe slag, inkludert uten begrensning råd om investering eller for skatt eller rettslige saker.

Omega Pharma gjør rimelig innsats for å gi nøyaktig informasjon på dette web-området og kan endre og oppdatere denne informasjonen fra tid til annen uten forvarsel. Men, Omega Pharma, dets ledelse og medarbeidere og tredjeparter som er nevnt på dette nettstedet gir ingen representasjon eller garantier om eksplisitt eller implisitt hensyn til feilfri, virusfri eller ufarlige funksjoner av denne web-site og / eller riktigheten, rimeligheten, aktualitet eller fullstendigheten av innholdet på denne web-site og eksplisitt avviser ethvert ansvar for eventuelle direkte eller indirekte skader, i videste forstand, som kommer fra eller knyttet til bruk av dette nettstedet.

Noen av uttalelsene i denne web-siten er "fremtidsrettede uttalelser" inkluderer disse utsagnene, men er ikke begrenset til, uttalelser om strategiske muligheter, fremtidige strategier og forventede fordeler av disse strategiene. Disse uttalelsene er basert på Omega Pharma nåværende forventninger og gjelder utelukkende på den dato da de er laget. Omega Pharma faktiske resultater kan avvike vesentlig fra de som er angitt eller antydet i slike fremtidsrettede utsagn. Risiko og usikkerhet som kan forårsake at faktiske resultater kan avvike vesentlig fra det som er angitt eller antydet av slike fremtidsrettede uttalelser er beskrevet i Omega Pharma årsrapport for året endte 31. desember, frasier 2005 Omega Pharma noen forpliktelse til å oppdatere utviklingen av disse risikofaktorene eller å kunngjøre offentlig reviderte til noen av fremtidsrettede uttalelser i denne utgivelsen, eller for å gjøre korrigeringer for å reflektere fremtidige hendelser eller utvikling.

Du kan få tilgang til tredjeparter web-site gjennom denne web-site.
Omega Pharma, dets ledelse og ansatte gir ingen representasjon eller garantier overhodet for innhold av tredjeparter web-sider eller etterlevelse av slike tredjeparts web-sider med gjeldende lover eller tredjeparter rettigheter og eksplisitt avviser ethvert ansvar for eventuelle direkte eller indirekte skader, i videste forstand, som kommer fra eller knyttet til bruk av tredjeparts nettsteder.
Spesifikasjonene kan endres uten varsel.