Overvekt er et stort problem i Europa :

  • Overvekt er en av de største folkehelseutfordringene i det 21. århundre. Utbredelsen er tredoblet i mange europeiske land siden 1980-tallet.
  • Over 50% av både menn og kvinner i Europa er overvektige.
  • Om lag 23% kvinner og 20% menn lider av fedme.
  • Ca. 35% av alle europeere er utilstrekkelig fysisk aktive.  

 

Overvekt og fedme blant kvinner

Overvekt og fedme blant menn 

 

Kilde: WHO/Europe 2008, Country estimates
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/noncommunicable-dise...